Aaronx


私信TA

用户名:ImAaronx

访问量:1286

签 名:

等  级
排  名 46686
经  验 273
参赛次数 0
文章发表 2
年  龄 0
在职情况 学生
学  校 浙江工业大学
专  业

  自我简介:

解题思路:

if判断注意事项:

参考代码:

#include<stdio.h>

int main(){

    int a,b,c;

    scanf("%d%d%d", &a, &b, &c);

    if(a > b && a > c){

        printf("%d", a);

    }else if(b > a && b > c){

        printf("%d", b);

    }else{

        printf("%d", c);

    }

return 0;

}

 

0.0分

0 人评分

看不懂代码?想转换其他语言的代码? 或者想问其他问题? 试试问问AI编程助手,随时响应你的问题:

编程语言转换

万能编程问答

代码解释器

  评论区