sainty


私信TA

用户名:353121250

访问量:814

签 名:

等  级
排  名 20355
经  验 660
参赛次数 0
文章发表 1
年  龄 0
在职情况 学生
学  校 hfut
专  业

  自我简介:

解题思路:

注意事项:

参考代码:

# include <stdio.h>


int main()
{
     int num;
     int a,b,c,d;
     scanf ("%d",&num);
     a = num / 1000;
     b = num % 1000 / 100;
     c = num % 100 / 10;
     d = num % 10;
     printf("%d %d %d %d",a,b,c,d);
     return 0;
}


 

0.0分

2 人评分

看不懂代码?想转换其他语言的代码? 或者想问其他问题? 试试问问AI编程助手,随时响应你的问题:

编程语言转换

万能编程问答  

代码解释器

代码纠错

SQL生成与解释

  评论区