Faming


私信TA

用户名:li27089346

访问量:41235

签 名:

等  级
排  名 119
经  验 7600
参赛次数 1
文章发表 61
年  龄 19
在职情况 学生
学  校
专  业

  自我简介:

解题思路:

注意事项:

参考代码:

#include<stdio.h>

#define PI 3.1415

int main()

{

    float r,v;

    while(scanf("%f",&r)==1)

    {

        v=4.0/3*PI*r*r*r;

        printf("%.3f\n",v);

    }

    return 0;

}


 

0.0分

2 人评分

看不懂代码?想转换其他语言的代码? 或者想问其他问题? 试试问问AI编程助手,随时响应你的问题:

编程语言转换

万能编程问答

代码解释器

  评论区