zero


私信TA

用户名:zerol

访问量:7550

签 名:

笨鸟先飞

等  级
排  名 2614
经  验 2145
参赛次数 1
文章发表 12
年  龄 0
在职情况 学生
学  校
专  业

  自我简介:

解题思路:

注意事项:

参考代码:

#include <stdio.h>

int main()

{

    int a[3][3];

    int i,j;

    for(i=0;i<3;i++)

        for(j=0;j<3;j++)

            scanf("%d",&a[i][j]);

    printf("%d %d\n",a[0][0]+a[1][1]+a[2][2],a[0][2]+a[1][1]+a[2][0]);

    return 0;

}


 

0.0分

0 人评分

看不懂代码?想转换其他语言的代码? 或者想问其他问题? 试试问问AI编程助手,随时响应你的问题:

编程语言转换

万能编程问答  

代码解释器

代码纠错

SQL生成与解释

  评论区