qds


私信TA

用户名:1360

访问量:11483

签 名:

等 级
排 名 3389
经 验 1877
参赛次数 0
文章发表 15
年 龄 21
在职情况 学生
学 校
专 业

 自我简介:

解题思路:

注意事项:

参考代码:

#include "stdio.h"

int main(int argc, char* argv[])

{

int a[100][2],b[10000],L,M,i,j,k,h,s=0;

while(1)

{

scanf("%d %d",&L,&M);

if(1<=L&&L<=10000&&1<=M&&M<=100)

{

break;

}

}

for(j=0;j<=L;j++)

{

b[j]=1;

}

for(i=0;i<M;i++)

{

scanf("%d %d",&a[i][0],&a[i][1]);

for(h=a[i][0];h<=a[i][1];h++)

{

b[h]=0;

}

}

for(k=0;k<=L;k++)

{

if(b[k]==1)s++;

}

printf("%d\n",s);

return 0;

}


 

0.0分

0 人评分

看不懂代码?想转换其他语言的代码? 或者想问其他问题? 试试问问AI编程助手,随时响应你的问题:

编程语言转换

万能编程问答  

代码解释器

代码纠错

SQL生成与解释

 评论区

参考代码:

#include "stdio.h"

int main(int argc, char* argv[])

{

int a[100][2],b[10000],L,M,i,j,k,h,s=0;

while(1)

{

scanf("%d %d",&L,&M);

if(1<=L&&L<=10000&&1<=M&&M<=100)

{

break;

}

}

for(j=0;j<=L;j++)

{

b[j]=1;

}

for(i=0;i<M;i++)

{

scanf("%d %d",&a[i][0],&a[i][1]);

for(h=a[i][0];h<=a[i][1];h++)

{

b[h]=0;

}

}

for(k=0;k<=L;k++)

{

if(b[k]==1)s++;

}

printf("%d\n",s);

return 0;

}
2020-06-04 12:14:00
 • «
 • 1
 • »